Phòng y tế

Nhà trường có phòng y tế cho học sinh nghỉ ngơi khi có vấn đề về sức khỏe. Trong trường hợp cần thăm khám, học sinh được đưa sang phòng khám Phúc An cùng trong khuôn viên trường.

Bài viết sau đó Xe buýt