MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY

Một hoạt động ý nghĩa đang được diễn ra sôi nổi tại ngôi trường thân yêu Lý Công Uẩn. Các bạn LCUer ai cũng hăng say với công việc của mình!

Hôm nay trồng cây, mai sau hái quả.