MỘT TIẾT HỌC Ở ĐỀN ĐÔ

Một tiết học ở đền Đô giúp chúng ta biết nhiều hơn về các vị vua triều Lý, nghe những câu chuyện thú vị về cuộc đời của Lý Công Uẩn.
Sau hôm nay các bạn có còn hỏi mối quan hệ giữa Lý Công Uẩn và Lý Thái Tổ nữa hay không?