Lý do lựa chọn

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN ❓❓❓ Với đầu vào nhập học khối THPT còn chưa được cao trong đó đa phần là các học sinh có nền tảng kiến thức hổng, mất gốc... mục tiêu tiếp tục học lên tới đại học và các bậc học sau THPT chưa rõ ràng, chưa xác định được nghề nghiệp. Tuy nhiên với thời …