Chuyện trường lớp

Chuyện trường lớp

Sáng nay có phụ huynh của một học sinh đã tốt nghiệp ghé qua trường. Các thầy cô được nghe kể rằng “năm lớp 9 con học không được tốt lắm, nhưng qua 3 năm học tại trường, rồi bây giờ học lên đại học, con thay đổi rất nhiều, năng động, trưởng thành hơn”. Lắng nghe và cảm nhận niềm vui toát …

Lý do lựa chọn

LÝ DO NÊN LỰA CHỌN TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN ❓❓❓ Với đầu vào nhập học khối THPT còn chưa được cao trong đó đa phần là các học sinh có nền tảng kiến thức hổng, mất gốc... mục tiêu tiếp tục học lên tới đại học và các bậc học sau THPT chưa rõ ràng, chưa xác định được nghề nghiệp. Tuy nhiên với thời …