Thông tin về Năm học – Lớp học – Giờ/ tiết học

NĂM HỌC
Năm học được bắt đầu từ đầu tháng 8 và kết thúc vào cuối tháng 5. Học sinh đi học 10 tháng/năm, chia làm 02 học kỳ. Trong thời gian nghỉ hè học sinh có thể tham gia các khóa học ngoại khóa, chuyên đề.

LỚP HỌC
Mỗi lớp học có tối đa 32 học sinh, được chia theo khả năng học tập và hạnh kiểm. Cuối các học kỳ, nhà trường sẽ xếp lại lớp học căn cứ vào điểm trung bình 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh và đánh giá Hạnh kiểm.

GIỜ/ TIẾT HỌC
Giáo viên có mặt tại trường từ 7g45 (sáng) và ra về lúc 16g45 (chiều). Học sinh bắt đầu ngày học vào 7g50 (sáng) và kết thúc vào 16g30 (chiều). Học sinh được nghỉ 5 phút giữa hai tiết. Mỗi buổi học có 1 lần ra chơi (10-15 phút), 2 lần/ ngày.

Tùy theo cấp học, số lượng tiết học mỗi tuần từ 35 đến 40 tiết (từ thứ 2 đến thứ 6), trong đó 25% thời gian giành cho các hoạt động CLB, thể dục và học tập tại các phòng học chuyên đề; một số tiết/buổi học được tổ chức bên ngoài trường.

Các hoạt động ngoại khóa được tổ chức vào cuối tuần và ngoài giờ học. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo từ Nhà trường về giờ giấc, lịch trình trước khi các hoạt động này diễn ra.

Tags: , , ,