HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ:” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm.
Tranh biện theo chủ đề “Bảo vệ môi trường” của 3 lớp.
Lớp 10A1 chủ đề bảo vệ môi trường không khí
Lớp 10A2 chủ đề bảo vệ môi trường đất
Lớp 11 chủ đề bảo vệ môi trường nước
Bài viết trước đó NGÀY HỘI GIAO LƯU
Bài viết sau đó LỄ HỘI MÙA THU NĂM 2023