HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ VÀ CLB

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa là các sinh hoạt thường kỳ nhằm rèn luyện tinh thần kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng ý thức về trách nhiệm cho từng cá nhân. Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động và các câu lạc bộ:

  • Các buổi Lễ kỉ niệm
  • Hoạt động cộng đồng;
  • Giáo dục kỹ năng sống thông qua các chủ đề thực tiễn trong và ngoài trường;
  • Hoạt động vui chơi, dã ngoại;

CLB:

  • ViOlympic Toán tiếng Việt, ViOlympic Toán tiếng Anh
  • Toán bàn tính
  • Tin học ứng dụng và tin học lập trình cho trẻ
  • CLB Nghệ thuật, Hội họa, Thủ công, Nhà nông tí hon…