Kỹ Năng

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa là các sinh hoạt thường kỳ nhằm rèn luyện tinh thần kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng ý thức về trách nhiệm cho từng cá nhân. Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động và các câu lạc bộ:

  • Các buổi Lễ kỉ niệm
  • Hoạt động cộng đồng;
  • Giáo dục kỹ năng sống thông qua các chủ đề thực tiễn trong và ngoài trường;
  • Hoạt động vui chơi, dã ngoại;

CLB:

  • ViOlympic Toán tiếng Việt, ViOlympic Toán tiếng Anh
  • Toán bàn tính
  • Tin học ứng dụng và tin học lập trình cho trẻ
  • CLB Nghệ thuật, Hội họa, Thủ công, Nhà nông tí hon…