CHÀO TẾT 2024

CHÀO TẾT
Những tiết học trước khi nghỉ Tết là về văn hoá, truyền thống của dân tộc trong ánh nắng và không khí thật ấm áp.
Mong các bạn kết thúc năm cũ trong thơm ngọt, bắt đầu năm mới thật rực rỡ🥰
❤️❤️❤️
+18
Tất cả cảm xúc:

Ngoc Beo, Hương Thăng và 36 người khác

Bài viết sau đó Vườn cây LCU