CÂU LẠC BỘ HỘI HOẠ

Bạn đẹp nhất là khi bạn đang chăm chú làm một việc gì đó.
CLB Hội hoạ, một góc nhẹ nhàng, nơi LCUers vừa vẽ tranh vừa có những giây phút thư giãn sau giờ học.