CÂU CHUYỆN THI BƠI

Ngày xửa ngày xưa cũng chưa lâu lắm, trường mình tổ chức thi bơi🏊🏊🏊
Vận động viên ai cũng chiến đấu hết mình❤️
Trưởng ban tổ chức nhảy luôn xuống bể đòi một suất, chỉ vì cái tinh thần bất diệt “lớp mình phải thắng!”🙄
Tổ trọng tài mải miết cổ vũ, đến cuối hỏi “Ai về sau 11A1?” thì ‘Ớ’ ‘À’ ‘Ờ’, phải xem đi xem lại, bàn bạc hết vài vòng mới ra giải nhì, giải ba thuộc về ai😌
Tổ trọng tài này phải thay vai trò mới được, để xuống bơi thi 5 vòng🔥