QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA BẠN LÀ GÌ?

QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA BẠN LÀ GÌ?

Buổi chào cờ ngày hôm nay có lẽ là buổi chào cờ mà chúng ta được lắng nghe nhiều chia sẻ từ các bạn nhất. Những tờ giấy màu được viết thật cẩn thận, tô điểm, trang trí bay bổng, truyền tải những thông điệp về quan điểm sống của LCUers. Những tờ note viết vội nhưng thật đa sắc màu. Dù …