Văn Miếu Quốc Tử Giám

Chúng tôi đã đến đây để cùng nhìn vào lịch sử hào hùng của đất nước, để cùng cố gắng vượt qua kỳ thi cuối cùng của năm học 2021 – 2022