TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN NHẬN GIẤY KHEN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC NINH

Hôm nay, ngày 19/10/2021, Trường PTLC Lý Công Uẩn đã nhận được giấy khen của Sở giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Ninh vì đã có thành tích suất xắc trong quản lý dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình năm học 2020-2021.

Một chiếc giấy khen cho những cố gắng của thầy cô và học sinh LCU.
Mong rằng những tháng tới sẽ bình yên, để chúng mình được đến trường, cùng học, cùng chơi, cùng vui đùa và có nhiều thành tích thật tốt.