TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP LÝ CÔNG UẨN TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID-19 TẠI TRƯỜNG

Hôm nay, ngày 09/10/2021, Trường PTLC Lý Công Uẩn tổ  chức xét nghiệm tại trường do Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ thực hiện.

Giáo viên, học sinh, CBNV, cha mẹ học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn hành động vì môi trường học tập, sinh hoạt, làm việc an toàn cho tất cả mọi thành viên.

Bài viết trước đó CUỘC THI HOÁ TRANG CHÀO HALLOWEEN
Bài viết sau đó Một tiết Hóa học