Một tiết hóa học

Sản phẩm sau một tiết học trên phòng thí nghiệm của Khối 11.
Từ bắp cải tím, chanh, dấm, soda, 7-up… chúng mình đã chiết xuất được sắc màu rực rỡ của cuộc sống.
Bạn có muốn biết công thức của LCUers không?
Bài viết trước đó Về nguồn
Bài viết sau đó Rèn luyện thân thể