MỘT GÓC KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Những bức ảnh này chỉ mang tính chất khoe khuôn viên xanh, sạch, đẹp quanh trường.

Các bạn hay ngồi góc xanh mướt này điểm danh thôi ??

Bài viết trước đó LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
Bài viết sau đó HỌC VÕ CÓ GÌ VUI?