Làng cổ bát tràng

Trong chương trình văn hóa lịch sử học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn đã cùng các thầy cô môn Lịch sử, Văn hóa Phương Đông tới thăm qua làng gốm Bát tràng và Bảo tàng gốm