Hùng biện tiếng Anh THPT tỉnh Bắc Ninh

Sở GD và ĐT phát trực tuyến cuộc thi Hùng biện tiếng Anh vòng chung kết cấp trung học toàn tỉnh.
LCUers hãy xem, học hỏi và được khơi nguồn cảm hứng học tiếng Anh từ các bạn nhé!
Bài viết trước đó LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022
Bài viết sau đó Văn Miếu Quốc Tử Giám