Dã ngoại tháng 1/2021

Buổi dã ngoại sau khi kết thúc học kỳ 1 năm học 2020-2021 của cô và trò  

Bài viết trước đó Huấn luyện an toàn PCCC