CÁC MÔN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO HỌC SINH LỚP 9.
2k7 đã biết chưa?
?Năm học 2022 – 2023, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai đối với học sinh lớp 10 và áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo của lớp 11 và lớp 12. Với chương trình mới, học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình.
Nội dung giáo dục cấp trung học phổ thông gồm
?7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc:
1️⃣Ngữ Văn;
2️⃣Toán;
3️⃣Ngoại ngữ 1;
4️⃣Giáo dục thể chất;
5️⃣Giáo dục quốc phòng và an ninh;
6️⃣Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp;
7️⃣Nội dung giáo dục của địa phương.
?Bên cạnh đó, học sinh chọn 5 môn trong 3 tổ hợp:
1️⃣Nhóm môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật);
2️⃣Nhóm môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học);
3️⃣Nhóm môn Công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).
?Hai môn học tự chọn gồm:
1️⃣Tiếng dân tộc thiểu số
2️⃣Ngoại ngữ 2.
Hiện nay Nhà trường đã tham vấn các thầy cô, cha mẹ học sinh để chọn bộ sách lớp 10 phù hợp với các tiêu chí cho năm học 2022-2023.
2k7 hãy suy nghĩ và có sự lựa chọn phù hợp với sở thích, năng lực của mình nhé❣️
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TIỂU HỌC CÁC MÃN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THԔNG MỚI THCS Tiếng Việt, Toán Ngoại THPT Đạo số‘ng Ngữ văn Toán Ngoại dục công dân Ngữ văn Toán hội Môn học được lựa chọn Giáo học Công nghệ dục Nghệ thuật Nhóm Khoa học hội Giáo dục kinh pháp chất quốc phòng ninh chất Địa tác (đối nhiên dân Ngoại thiểu chọn tự Vật học Sinh học Nhóm nghệ Tiếng dân ngữ thiểu Nghệ thuật chọn tự Môn Học Nghệ thuật 5 học nhóm môn học nhóm chọn nhất môn. biệt, hoạt buác xuyên suốt nghiệm.'
Bài viết trước đó HỌC VÕ CÓ GÌ VUI?
Bài viết sau đó SÁNG TẠO VỚI FLYCAM