Bể bơi

Bể bơi tại khu thể thao trường PTLC Lý Công Uẩn phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao