Huấn luyện an toàn PCCC

Huấn luyện an toàn PCCC

Xây dựng trường học an toàn, phòng ngừa mọi rủi ro là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì vậy hàng năm, thầy cô, nhân viên của LCU đều trải qua nhiều đợt tập huấn, từ chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy đến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Hôm nay với sự hướng dẫn của cán bộ …