Rèn luyện thân thể

Nghiêm chỉnh, chỉn chu trong bộ võ phục.
Mình cùng nhau rèn luyện nào LCUers…??
Võ thuật giúp gắn kết các em học sinh, tạo cho các em sự tự tin trong cuộc sống và có khả năng tự bảo vệ bản thân trong một số trường hợp cụ thể.
Bài viết trước đó Một tiết hóa học
Bài viết sau đó Văn hóa Phương Đông