Kế hoạch học tập

Hiện tại các bạn ở Ninh Hiệp, Gia Lâm thuộc khu vực áp dụng chỉ thị 15 nên vẫn tiếp tục học Trực tuyến; các bạn khu vực khác tại Từ Sơn, Bắc Ninh áp dụng chỉ thị 19 sẽ học tại lớp.
Các bạn đi học phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch nhé.
Bài viết trước đó Phòng học
Bài viết sau đó Rèn luyện kỹ năng đọc