TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2021-2022

Trường PTLC Lý Công Uẩn  kính gửi đến các phụ huynh và học sinh Kế hoạch tuyển sinh vào Trường năm học 2021 – 2022. Chỉ tiêu tuyển sinh: + Lớp 10: 120 học sinh Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 +Đợt 1:  Trước 15/07/2021 + Đợt 2: 01/08/2021 + Đợt 3: 10/08/2021 ( Nếu còn chỉ …

TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2020-2021

Trường PTLC Lý Công Uẩn  kính gửi đến các phụ huynh và học sinh Kế hoạch tuyển sinh vào Trường năm học 2020 – 2021. Chỉ tiêu tuyển sinh: + Lớp 10: 78 học sinh + Lớp 11: 5 học sinh + Lớp 12: 3 học sinh Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10 +Đợt 1:  Trước 30/07/2020 + Đợt 2: 01/08/2020 + …