TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2021-2022

Trường PTLC Lý Công Uẩn  kính gửi đến các phụ huynh và học sinh Kế hoạch tuyển sinh vào Trường năm học 2021 – 2022.

Chỉ tiêu tuyển sinh:
+ Lớp 10: 120 học sinh

Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10

+Đợt 1:  Trước 15/07/2021
+ Đợt 2: 01/08/2021
+ Đợt 3: 10/08/2021 ( Nếu còn chỉ tiêu)

Chi tiết biểu phí mời phụ huynh tham khảo dưới đây: