THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 28/2/2021

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28/2/2021 để phòng chống dịch Covid-19.
Trong thời gian này Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức dạy và học trực tuyến. Các thầy cô sẽ dạy kiến thức mới kết hợp ôn tập cho học sinh.
LCUers nhớ học đúng giờ theo Thời khoá biểu và làm bài tập đầy đủ nhé!