THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC (17-21/2/2021)

Theo CV số 240/SGDĐT-CTHSSV của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, học sinh được nghỉ học từ 17-21/2/2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức việc dạy và học online, thông báo lịch học qua truyền hình để ôn tập kiến thức cho học sinh.
LCUers hãy ôn tập lại bài và sẵn sàng cho việc quay lại trường nhé!
Chúng ta hãy cùng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.