Sinh hoạt tuyên truyền về An toàn giao thông

Trong tiết chào cờ ngày thứ 2 ngày 21/12, trường PTLC Lý Công Uẩn phối hợp với Công an Thị xã Từ Sơn đã tổ chức sinh hoạt tuyên truyền về An toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Vũ Thành Đồng, chiến sỹ cảnh sát giao thông đã thông tin tình hình trật tự ATGT và tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Từ Sơn trong thời gian qua, phổ biến, hướng dẫn một số điều liên quan đến Luật Giao thông đường bộ như: sang đường, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, nhường đường, chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định và đội mũ bảo hiểm đúng cách; hệ sống tín hiệu, biển báo, hoạt động điều phối giao thông…
Thông qua buổi tuyên truyền học sinh trường PTLC Lý Công Uẩn đã nắm được những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông.
LCUers ơi, hãy tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ và thể hiện mình là người có văn hoá khi tham gia giao thông nhé!