QUY ĐỊNH, NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Trường PTLC Lý Công Uẩn ban hành Quy định, Nội quy lớp học trực tuyến như sau:

Quy định chung về việc học trực tuyến

(Theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/3/2021)

 1. Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông. Các giờ học trực tuyến có giá trị như giờ học trực tiếp trên lớp.
 2. Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.
 3. 3. Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.
 4. Giáo viên và học sinh nghiêm chỉnh thực hiện Nội quy lớp học trực tuyến.

NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

 1. Giáo viên và học sinh đăng nhập tài khoản vào lớp học tối thiểu 05 (năm) phút trước giờ học. Học sinh sẽ bị ghi nhận vào muộn nếu vào sau khi tiết học bắt đầu quá 05 phút.
 2. Học sinh sử dụng tài khoản Microsoft Teams của chính mình trong suốt quá trình học trực tuyến, không dùng tài khoản của người khác.
 3. Học sinh ngồi học tại bàn, tư thế ngay ngắn, trang phục nghiêm chỉnh, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở ghi, tài liệu, học liệu.
 4. Trong tiết học, học sinh bật/tắt camera và microphone theo đúng hướng dẫn của giáo viên. Học sinh không thực hiện sẽ bị ghi nhận là không có mặt vào tiết học đó.
 5. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học.
 6. Trao đổi lịch sự trên hệ thống học tập trực tuyến, chỉ nói chuyện về những vấn đề liên quan đến bài học và việc học.
 7. Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp lại vở ghi, bài tập và gửi cho giáo viên theo thời gian quy định.
 8. Cha mẹ học sinh thông báo trước với GVCN trước 30 phút trong trường hợp học sinh nghỉ học hoặc vào muộn, chỉ cho phép học sinh nghỉ học với lý do chính đáng.

Yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia học đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nội quy trên. Học sinh vi phạm sẽ bị nhắc nhở, xử lý kỷ luật, hạ bậc hạnh kiểm theo quy định.

Tags: , ,