Phòng chống Covid-19 đã xuất hiện trở lại

LCUers ơi,
Các thầy cô đã gửi tin nhắn cho các bạn rồi, ai đi Đà Nẵng- Quảng Nam- Quảng Ngãi từ 12/7/2020 đến nay thì hãy thông báo cho GVCN của mình, thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà theo đúng quy định.
Trong tình hình Hà Nội đã có vài ca lây nhiễm như hiện nay, chúng mình lại bật chế độ cảnh giác, thận trọng, giữ gìn sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đừng quên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, thực hiện các biện pháp phòng dịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: