LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Gửi LCUers lịch và giới hạn cho bài kiểm tra giữa kỳ (các môn kiểm tra tập trung, sử dụng đề do Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ra)

Hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ kiểm tra này các bạn nhé