KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

 • Căn cứ công văn số 235/ KH- SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ngày 09/02/2021 về Kế hoạch tổ chức dạy học đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021.
 • Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 09);
 • Căn cứ công văn số 651/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 04/5/2021 của Sở GDĐT Bắc Ninh về việc thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021;
 • Căn cứ công văn số 694/SGDĐT-GDTrH&GDTX của Sở GDĐT Bắc Ninh ngày 07 tháng 5 năm 2021 vv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
 • Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường:

Trường PTLC Lý Công Uẩn xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, dạy học qua mạng internet: đáp ứng tình hình Covid-19 từ 10/5/2021 đến hết năm học (với khối 10, 11), và thời điểm thi TN THPT (khối 12) như sau:

I. Mục tiêu

 1. Duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng dạy học, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định khi tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục.
 2. Xây dựng kế hoạch và các phương án dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Ninh và của Nhà trường theo từng tình huống của dịch Covid-19.
 3. Chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác phù hợp, hiệu quả với học sinh phổ thông, với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.
 4. Chủ động tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, dạy học qua mạng internet để hoàn thành chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021, đảm bảo học sinh được cập nhật đầy đủ kiến thức theo chương trình giáo dục do Bộ GDĐT quy định; tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi TN THPT.
 5. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học cho giáo viên và học sinh, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục.

II. Kế hoạch tổ chức dạy và học

 1. Tình huống 1: Học sinh, sinh viên toàn tỉnh đi học bình thường

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch theo các văn bản hiện hành, cá nhân, tổ chức vi phạm chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật.

– Duy trì hoạt động giáo dục trong trường học theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường, dạy học tinh giản nội dung theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, đảm bảo hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học.

 1. Tình huống 2: Có một bộ phận nghỉ học phòng chống dịch, còn lại đi học bình thường 

a) Tại các cơ sở giáo dục ở địa phương có dịch, học sinh nghỉ học

– Kích hoạt hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học khác đáp ứng yêu cầu chất lượng dạy học, để thực hiện hoàn thành chương trình theo Kế hoạch thời gian năm học, ưu tiên lớp 12.

– Tổ chức dạy học trực tuyến thay thế một phần hoặc thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Khai thác và ứng dụng tối đa môi trường Internet và các hình thức dạy học khác để tổ chức dạy và học cho nhiều nhất học sinh được học tập.

– Sau khi dịch ổn định học sinh đi học trở lại bình thường: Dạy ôn tập củng cố với học sinh đã học trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

– Tổ chức đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến. Đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại Trường theo quy định hiện hành khi học sinh đi học trở lại.

– Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Sở GD và ĐT.

b) Tại các cơ sở giáo dục học sinh, sinh viên không phải nghỉ học:

Tiếp tục duy trì nề nếp học tập như mục 1.

 1. Tình huống 3: Toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch

– Tổ chức dạy học như điểm a) mục 2.

– Tăng cường dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, qua internet; khai thác kho tư liệu bài giảng, câu hỏi và đề ôn tập của ngành giáo dục đào tạo, đảm bảo chất lượng ôn tập các khối lớp cuối cấp đáp ứng yêu cầu thi TN THPT và tuyển sinh đại học.

III. Kế hoạch tổ chức dạy và học đáp ứng tình huống 3- tình huống hiện hành: Toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch

 1. Kết quả đánh giá, rà soát cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học trực tuyến và học qua truyền hình, số lượng học sinh.
 • Khối 10: 100% có smartphone để học trực tuyến, 100% có TV
 • Khối 11: 100% có smartphone để học trực tuyến, 100% có TV
 • Khối 12: 100% có smartphone để học trực tuyến, 100% có TV, một số học sinh có máy tính.

– Nhà trường đã triển khai cấp tài khoản Office 365 cho 100% CBGV, HS.

– Nhà trường có bộ phận Văn phòng và 01 giáo viên tin học hỗ trợ toàn thời gian khi giáo viên giảng dạy online.

– Học sinh đã được học tăng cường về việc sử dụng các ứng dụng, tham gia học trực tuyến bằng Microsoft Teams trong các giờ Tin học tự chọn.

– Mỗi thầy giáo, cô giáo, học sinh trong nhà trường đều có laptop cá nhân hoặc/và điện thoại thông minh nên có điều kiện cho việc triển khai dạy học trực tuyến.

– Toàn thể Phụ huynh, học sinh và giáo viên được thông báo về kế hoạch dạy và học trực tuyến, dạy qua truyền hình và qua internet (khối 12).

 1. Tổ chức dạy học trực tuyến

2.1. Thời gian dạy học: Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 – hết thời gian của năm học theo quy định (Khối 10 và 11); đến thời gian thi TN THPT (Khối 12).

Tổ chức dạy 6-8 tiết/ ngày, trong đó sáng có 4 tiết (từ 8.00-11.30), chiều 4 tiết (13.30-16.50), 45 phút/ tiết. Giáo viên và học sinh đăng nhập vào phòng học trực tuyến 05 phút trước khi tiết học bắt đầu.

2.2. Nội dung dạy học: Tổ chức cập nhật kiến thức mới của tuần 34 và 35 kết hợp ôn tập, củng cố nội dung, kiến thức đã học, chuẩn bị cho học sinh kiểm tra cuối kỳ theo hướng dẫn của Sở GD và ĐT, hoàn thành chương trình năm học.

– Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học; lựa chọn một cách linh hoạt, hiệu quả các phương pháp dạy học; sắp xếp thời lượng dạy kiến thức mới hợp lý, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh.

– Thời lượng giảng dạy nội dung kiến thức mới của mỗi môn học phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng bộ môn, dành  thời lượng hợp lý để giải đáp thắc mắc, ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh.

– Bổ sung tiết dạy cho các môn bị chậm Kế hoạch, đảm bảo không cắt xén chương trình.

– Chia nhóm học sinh lớp 12, tăng cường ôn tập Toán, Văn cho học sinh nhóm 3 (nhóm yếu nhất).

2.3. Hình thức tổ chức và sử dụng phương tiện dạy học:

– Thống nhất sử dụng phần mềm Microsoft Teams làm phần mềm giảng dạy chính thức của nhà trường, các GV có thể bổ sung ứng dụng, trang mạng,… phù hợp để giảng dạy, kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng được số đông học sinh tham gia; bảo đảm tính tương tác giữa người dạy và người học; học sinh được tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các bài học, bài kiểm tra đánh giá.

– Khuyến khích các GV tổ chức ghi hình các tiết dạy và đăng tải lên cổng thông tin, trang FB của trường, các trang mạng, phần mềm dạy học để học sinh thuận tiện học tập, tra cứu, củng cố kiến thức.

2 .4. Kiểm tra đánh giá (theo Thông tư 09)

– Kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học trực tuyến được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

– Trong quá trình kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm tính công bằng, khách quan, đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh.

– Kiểm tra định kỳ, học kỳ thực hiện khi học sinh đi học trở lại (sau khi được bổ sung, củng cố kiến thức đầy đủ), hoặc theo hướng dẫn của Sở GD và ĐT dựa trên tình hình thực tế.

2.5. Quản lý học sinh

– Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, phòng hành chính, các cá nhân có liên quan phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý giờ học của học sinh theo quy định; đánh giá thái độ, tính chuyên cần của học sinh trong quá trình học tập; tổ chức cho học sinh tham gia học nhóm nhỏ dưới hình thức trực tuyến.

2.6. Tổ chức thực hiện

2.6.1. Trách nhiệm của lãnh đạo trường

– Phân công giáo viên dạy/hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến. Chú ý bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

– Chỉ đạo, thống nhất toàn trường sử dụng phần mềm, ứng dụng dạy học (Microsof Teams).

– Phân công bộ phận Văn phòng phụ trách công tác tập huấn, hỗ trợ giáo viên sử dụng các phần mềm, ứng dụng để dạy học trực tuyến.

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, tổ chuyên môn và các thành viên có liên quan; thực hiện thống kê, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

– Phân công bộ phận Hành chính và GV tổ chức ghi hình một số tiết dạy làm tư liệu dạy học.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học của trường, xây dựng thời khóa biểu dạy học.

– Yêu cầu GV, CBNV tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ, các quy định của Bộ GDĐT về ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Phối hợp với cha mẹ học sinh và địa phương trong việc quản lý học sinh và tạo sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội khi tổ chức dạy học trực tuyến.

– Thực hiện các hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT về nội dung dạy học.

– Thực hiện và lưu trữ các hồ sơ được quy định theo Thông tư 09.

2.6.2. Tổ chuyên môn và giáo viên

– Số giáo viên tham gia giảng dạy: 17

– Rà soát nội dung, chương trình môn học, xây dựng kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá (lưu ý phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp với từng môn học), thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của Nhà trường và bảo đảm mục tiêu giáo dục; đảm bảo bài học, chủ đề dạy học trực tuyến được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

– Tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh.

– Hàng tuần tổ chức họp giao ban trực tuyến, rà soát đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, chất lượng học tập, kiểm tra đánh giá học sinh…, từ đó đề ra giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

– Tăng cường trao đổi, chia sẻ những phương tiện, phương pháp tổ chức dạy học hiệu quả với đồng nghiệp trong và ngoài trường;

– Giáo viên tích cực học tập các phần mềm, ứng dụng dạy học; hướng dẫn học sinh học trực tuyến theo phân công; hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học; thực hiện kiểm tra, đánh giá và quản lý học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với cha mẹ học sinh quản lý học sinh trong giờ học trực tuyến; tham gia đánh giá thái độ học tập, tính chuyên cần của học sinh.

2.6.3. Bộ phận Văn phòng

– Bộ phận Văn phòng trực hỗ trợ GV xử lý các vấn đề trong thời gian dạy và học trực tuyến.

– GVCN thống kê báo cáo tình hình sức khỏe của học sinh mỗi buổi sáng, báo về Văn phòng, nhắc nhở giáo viên thực hiện báo cáo thống kê, điểm danh học sinh khi thực hiện thời khóa biểu trực tuyến; gửi các báo cáo theo yêu cầu của Sở GD và ĐT.

– Bộ phận trực ban theo dõi, nhắc nhở và ghi nhận giáo viên thực hiện thời khóa biểu.

2.6.4. Cha mẹ học sinh

– Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi để học sinh an tâm học tập, thông báo cho GV kịp thời về tình hình sức khỏe của con.

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn trong việc động viên, quản lý học sinh thực hiện thời khóa biểu học trực tuyến một cách nghiêm túc và hiệu quả, giám sát sức khỏe của học sinh mỗi ngày.

2.6.5. Học sinh

– Chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và cơ sở giáo dục phổ thông; tích cực tham gia vào hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của giáo viên và cơ sở giáo dục phổ thông.

– Chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

2.6.6. Chế độ báo cáo

– Văn phòng báo cáo lãnh đạo trường trước 10 giờ sáng hàng ngày về tình hình sức khỏe của học sinh, tổng hợp số lượng học sinh tham gia học trực tuyến.

– Giáo viên báo cáo kết quả điểm danh học sinh ngay sau 15 phút vào lớp dạy học trực tuyến.

– GV trực ban và tất cả các GVCN thực hiện việc báo cáo lên Nhật ký hàng ngày, báo cáo tuần vào sáng thứ 7 hàng tuần trên Yammer.

 1. Tổ chức học qua truyền hình

– Trong tất cả các tình huống liên quan đến tình hình dịch bệnh, Nhà trường khuyến khích học sinh thường xuyên học qua các đài truyền hình (Đài TH Bắc Ninh, Đài TH Hà Nội).

– Thực hiện các công văn hướng dẫn của Sở GD và ĐT Bắc Ninh liên quan đến việc dạy và học qua truyền hình.

– Nhà trường và các GVCN thông báo, phổ biến qua nhiều kênh (FB, Zalo, Messenger) tới GV, học sinh và phụ huynh về Lịch phát sóng Nội dung ôn tập cho học sinh lớp 12 trên Đài truyền hình Bắc Ninh hàng tuần.

– GV tìm kiếm, khai thác các nguồn dữ liệu học tập của Đài truyền hình Bắc Ninh, Đài truyền hình Hà Nội, Youtube, trang web, khuyến khích học sinh tất cả các khối lớp khai thác một cách có hiệu quả các bài học, bổ sung, cập nhật củng cố kiến thức.

– Giám sát, đánh giá thời lượng và hiệu quả học qua các kênh truyền hình của học sinh.

 1. Tổ chức học trên K12online.vn

– Từ ngày 10/5/2021, Nhà trường cấp cho mỗi học sinh một tài khoản trên K12online.vn. GVCN, GV bộ môn có nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở học sinh vào làm các đề thi thử, khai thác học liệu được cung cấp.

– GV bộ môn giao bài tập về nhà cho học sinh trên trang này.

– Thông báo rộng rãi tới cha mẹ học sinh để phối hợp với Nhà trường khuyến khích con tham gia học và làm bài thi.

– GVCN, bộ phận văn phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá số lượng tham gia, kết quả làm bài của học sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 của trường PTLC Lý Công Uẩn từ ngày 10/5/2021. Đề nghị các bộ phận, CB, GV nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có sáng kiến hay khó khăn, vướng mắc, tổ trưởng tổ chuyên môn, trưởng các bộ phận tập hợp và báo cáo lãnh đạo trường để được hướng dẫn kịp thời./.

                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                                                        Lê Cẩm Lê

 

 

Tags: , , , , ,