Hướng dẫn phòng dịch do Covid-19 gây ra

Khi quay lại trường, chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khoẻ của bản thân, bạn bè, thầy cô nhé!

Tags: ,