Hướng dẫn Học sinh THAM GIA LỚP HỌC ONLINE

Hướng dẫn Học sinh: THAM GIA LỚP HỌC ONLINE

🌟🍀 Nhà trường gửi các bạn HS và PH hướng dẫn tham gia các lớp học Online.

🌟🍀 Chống dịch như chống giặc – đó là tinh thần chung của cả nước. Nhưng chúng ta không vì thế mà tự cho phép bản thân đi xuống, quên đi các kiến thức đã học. LCUers cùng cố gắng nhé!

1. Hướng dẫn tham gia buổi họp trực tuyến trên Microsoft Teams

 

2. Hướng dẫn tham gia lớp học Online trên Google Classroom