Học từ làm việc nhóm

Những giờ phút cùng nhau làm việc nhóm…
Khi viết ra bài học của mình…
Giờ thuyết trình, hỏi và đáp…
Chúng ta không chỉ học từ thầy cô mà còn từ bạn bè, từ “nhóm đối thủ”.
Hãy không ngừng sáng tạo và luôn chuẩn bị thật tốt để tự tin các bạn nhé!

Tags: , , ,

Bài viết trước đó Học Hóa ở siêu thị