HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI VÀ TUYỂN SINH NĂM 2021

Nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Ninh thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2021 như sau:
1. Hệ thống thông tin hỗ trợ của Bộ GDĐT
* Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
-Email: hotrothi2021@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 20/8/2021.
-Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386:
+ Đợt 1: Từ 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021;
+ Đợt 2: Từ 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.
* Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
-Email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.
-Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386:
+ Đợt 1: Từ 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021;
+ Đợt 2: Từ 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021.
2. Hệ thống thông tin hỗ trợ của Sở GDĐT
-Email: phongktkd.sobacninh@moet.edu.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 01/9/2021.
-Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính:
+ Ông Trịnh Khôi                              Phó giám đốc Sở                   ĐT: 0913.003.818
+ Ông Hà Huy Phương                    Trưởng phòng QLCL              ĐT: 0988.937.789
+ Ông Lê Đức Anh                           CV phòng QLCL                     ĐT: 0982.118.567

Tags: , ,