Giờ học võ thuật

Nghiêm chỉnh, chỉn chu trong bộ võ phục.
Mình cùng nhau rèn luyện nào LCUers…
Võ thuật tạo sự gắn kết, mang lại sự tự tin trong cuộc sống và giúp chúng ta có khả năng tự bảo vệ bản thân trong một số trường hợp.