APP ĐỂ HỌC SINH HỌC VÀ VẬT LÍ

Nếu các bạn không vào được link cô Ly và cô Dung gửi lúc sáng thì chúng mình tải app này về nhé.

Hướng dẫn đăng nhập:
Mã lớp 11A1: egv385
Mã lớp 11A2: dfzvkg
Mã lớp 10A1: 3ghm45 (để làm bài môn Sinh học và Vật lí)
Mã lớp 10A2: wrc8yc (để làm bài môn sinh học và Vật lí)
Chúc các bạn thành công!