TRƯỜNG PTLC LÝ CÔNG UẨN TUYỂN SINH THPT NĂM HỌC 2020-2021

Trường PTLC Lý Công Uẩn  kính gửi đến các phụ huynh và học sinh Kế hoạch tuyển sinh vào Trường năm học 2020 – 2021.

Chỉ tiêu tuyển sinh:
+ Lớp 10: 78 học sinh
+ Lớp 11: 5 học sinh
+ Lớp 12: 3 học sinh
Thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 10

+Đợt 1:  Trước 30/07/2020
+ Đợt 2: 01/08/2020
+ Đợt 3: 20/08/2020 ( Nếu còn chỉ tiêu)
Hạn cuối cùng đăng ký cho học sinh tuyển bổ sung cho lớp 11,12: trước 05/08/2020

Chi tiết biểu phí mời phụ huynh tham khảo dưới đây: